ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
เกาะง่ามน้อย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามน้อย
เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามน้อย

 
ที่ตั้งของเกาะง่ามน้อย :
   
ทางใต้ของอ่าวทุ่งวัวแล่น ห่างจากฝั่งประมาณ 17 กม. อยู่ไกลจากเกาะง่ามใหญ่เพียง 300 ม.
   
ลักษณะของเกาะง่ามน้อย :    
เกาะง่ามน้อย ด้านตะวันตกเป็นพื้นทรายสลับกับหิน ด้านตะวันออก มีปะการังขึ้นสลับหิน ความลึก 12-15 เมตร ปลายเกาะด้านใต้มีดงแส้ทะเล เกาะง่ามน้อย เป็นเกาะที่มีความหลากหลายของสัตว์ทะเล มีปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ในดงปะการัง และ ดอกไม้ทะเล เช่น ปลาไหลมอร์เรย์ ปลาเก๋า ปลาหูช้าง ปลาผีเสื้อหลายชนิด อีกทั้งยังมีปะการังเทียม ซึ่งมีเรือหลวงปราบ 417 ปลดประจำการวางอยู่ใต้ทะเลเพื่อเป็นการอนุรักษ์แนวปะการัง เป็นที่นิยมสำหรับนักดำน้ำ ทั้งดำน้ำลึกและดำน้ำตื้่น
     เกาะต่างๆ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามน้อย
เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามใหญ่
เกาะทะลุ เกาะทะลุ
เกาะจระเข้   เกาะจระเข้
เกาะมัตตรา เกาะมาตรา
เกาะหลักแรด เกาะหลักแรด
เกาะละวะ เกาะละวะ
เกาะลังกาจิว เกาะลังกาจิว


 
 


 
 
 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ถนนปากน้ำชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

โทร. 088-7583279 , 081-5366808 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) แฟ็กซ์ 077-553234

www.siamcat-chumphontours.com