ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

แพ็คเกจทัวร์ชุมพร 

      บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด ได้ก่อตั้งและจดทะเบียนขึ้นในจังหวัดชุมพร ทางบริษัทฯ ได้จัดทัวร์ และแพ็คเกจทัวร์ ต่างๆ เพื่อบริการลูกค้า และ
ได้ร่วมทำข้อตกลงกับทางโรงแรม รีสอร์ท ของชุมพร ในพื้นที่ซึ่งทางบริษัทฯได้พิจารณาแล้วว่ามีความโดดเด่นเรื่องสถานที่  และการบริการจัดแพคเกจทัวร์ ชุมพร
(ทัวร์+ที่พัก) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้รับวามสะดวก อีกทั้งยังสามารถแก้ปัญหาใดๆ อันเกิดกับลูกค้า ได้ทันท่วงที
      ในการจัดบริการแพ็คเกจทัวร์ชุมพร (ทัวร์+ที่พัก) ทางบริษัทฯได้นำส่วนลด อีกทั้งบริการเสริมต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้รับจากโรงแรม รีสอร์ท มานำเสนอ
ในราคาพิเศษต่อลูกค้าของเรา โดยไม่มีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมอีก ยกเว้น การเปลี่ยนแปลงรายการ เพิ่มเติม เลื่อน ยกเลิกบางรายการหรือทั้งหมดเท่านั้น                       

บริการนี้รวม

+

               ที่พัก พร้อมอาหารเช้า            เรือทัวร์ดำน้ำ ไป-กลับ พร้อมบริการรถรับ-ส่ง
recom_banner
ซื้อแพ็คเกจทัวร์ ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป
ฟรี! อาหารเย็น 1 มื้อ
ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561
(สนับสนุนโดย ททท.ชุมพร)
 
ซื้อแพ็คเกจทัวร์ 2วัน1คืน หรือ 3 วัน 2 คืน ที่พัก + ทัวร์ ดำน้ำ ดูปะการัง อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะชุมพร
ฟรี! คูปองปั่นจักรยาน สองน่องท่องชุมพร

   
3,100 บาท/ท่าน
หาดภราดรภาพ

  
2,400 บาท/ท่าน
หาดภราดรภาพ

 
2,350 บาท/ท่าน
หาดภราดรภาพ

  
2,400 บาท/ท่าน
หาดทุ่งมะขามน้อย

   
2,650 บาท/ท่าน
หาดทุ่งวัวแล่น


  
2,700 บาท/ท่าน
ตัวเมืองชุมพร

  
2,300 บาท/ท่าน
ตัวเมืองชุมพร

  
2,400 บาท/ท่าน
หาดทุ่งวัวแล่น

   
2,950 บาท/ท่าน
หาดทรายรี

   
3,450 บาท/ท่าน
หาดทุ่งวัวแล่น

  
2,450 บาท/ท่าน
หาดทุ่งวัวแล่น

ชุมพรคาบาน่า

 
2,850 บาท/ท่าน
หาดทุ่งวัวแล่น

   
3,350 บาท/ท่าน
เมืองชุมพร

  
2,850 บาท/ท่าน
หาดทุ่งวัวแล่น

  
2,550 บาท/ท่าน
หาดสะพลี

  
2,100 บาท/ท่าน
หาดทุ่งวัวแล่น

  
2,300 บาท/ท่าน
เมืองชุมพร

  
2,350 บาท/ท่าน
เมืองชุมพร

  
2,400 บาท/ท่าน
เมืองชุมพร

  
2,650 บาท/ท่าน
หาดทุ่งวัวแล่น

  
2,350 บาท/ท่าน
เมืองชุมพร

  
2,400 บาท/ท่าน
หาดทรายรี

  
2,900 บาท/ท่าน
หาดทรายรี

  
2,450 บาท/ท่าน
หาดทรายรี

  
2,100 บาท/ท่าน
เมืองชุมพร

  
2,100 บาท/ท่าน
เมืองชุมพร

2,300 บาท/ท่าน
เมืองชุมพร

  
2,300 บาท/ท่าน
เมืองชุม

  
1,750 บาท/ท่าน
เมืองชุมพร

  
2,000 บาท/ท่าน
เมืองชุมพร

  
2,200 บาท/ท่าน
เมืองชุมพร

  
2,050 บาท/ท่าน
เมืองชุมพร

  
2,100 บาท/ท่าน
เมืองชุมพร

  
2,100 บาท/ท่าน
เมืองชุมพร

  
2,300 บาท/ท่าน
เมืองชุมพร

  
2,050 บาท/ท่าน
เมืองชุมพร

   
3,000 บาท/ท่าน
หาดสะพล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ถนนปากน้ำชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

โทร. 088-7583279 , 081-5366808 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) แฟ็กซ์ 077-553234

www.siamcat-chumphontours.com