ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

บริการรถรับส่งจังหวัดชุมพร

อัตราค่าบริการรถรับ-ส่ง แบบจอยกรุ๊ป
ต้นทาง ปลายทาง ราคา/ท่าน / เที่ยว
1. สถานีรถไฟชุมพร ขบวนที่ 43 ที่พัก / โรงแรม ในเขตตัวเมืองชุมพร 100 บาท
หาดภารดรภาพ, หาดทรายรี 150 บาท
2. สนามบินชุมพร หาดทุ่งวัวแล่น อ.ปะทิว 200 บาท
ตัวเมืองชุมพร 200 บาท
หาดภารดรภาพ, หาดทรายรี 300 บาท
หมายเหตุ เริ่มต้นที่ 2 ท่านขึ้นไป : เที่ยว
อัตราค่าบริการรถรับ-ส่ง แบบเช่าเหมา
ต้นทาง ปลายทาง ราคา/คัน/เที่ยว
1. สนามบินชุมพร หาดทุ่งวัวแล่น อ.ปะทิว 1,500 บาท
ตัวเมืองชุมพร 1,500 บาท
หาดภารดรภาพ, หาดทรายรี 2,000 บาท
   

 
 


 

 

 
 
 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ถนนปากน้ำชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

โทร. 088-7583279 , 081-5366808 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) แฟ็กซ์ 077-553234

www.siamcat-chumphontours.com