ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
เกาะลังกาจิว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

เกาะลังกาจิว เกาะลังกาจิว ดำน้ำ เกาะลังกาจิว
ดำน้ำชุมพร เกาะลังกาจิว เกาะลังกาจิว เกาะลังกาจิว

 
ที่ตั้งของเกาะลังกาจิว:
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ตำบลหาดทรายรี อ.เมืองชุมพร
   
ลักษณะของเกาะลังกาจิว :
     เป็นเกาะที่นกนางแอ่นมาทำรังมากที่สุดในจังหวัดชุมพร ทางจังหวัดชุมพรให้เอกชนทำสัมปทานเก็บรังนกบนเกาะ ทำให้ร้างรายได้เข้าจังหวัดเป็น
กอบเป็นกำ บางพื้นที่บนเกาะลังกาจิวจึงเป็นเขตหวงห้าม แต่นักท่องเที่ยวก็สามารถขึ้นไปเดินเที่ยวชายหาด หรือดำน้ำ ชมปะการัง และดูฝูงปลานานา
ชนิดได้  บนนเกาะลังกาจิว มีชายหาดที่สวยงาม ด้วนตะวันตกของเกาะลังกาจิว มีปะการังชายฝั่งซึ่งมีสภาพสมบูรณ์มาก
    ด้านอักษรพระปรมาภิไธย หรือ จปร. เมื่อครั้งเสด็จประพาสแหลมมลายู และหัวเมืองทางใต้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จ
ประพาสเกาะนี้ ถึงสองครั้ง คือ พ.ศ. 2432 และ พ.ศ. 2441 ท่านทรงได้จารึกอักษรพระปรมาภิไธยย่อ  "จปร." พร้อมปีที่เสด็จไว้ที่ปากถ้ำด้วย
     
Koh Lang Ka Jiw :
     This white sandy beach island is a bird's nest concessionary inland, located at least 8 kilometres away from Thung Ma Kham
day. There are on habitations on the island except for the hut of the bird's nest inspector. Another interesting point of this 
Lang Ka Jiew island is that the signature of "Jor Por Ror" and Year of Bangkok era craved on the stone in front of the cave
entrance. The island consists of 2 days, Ma Kham Nai and Ma Kham Nork bay which have the curve shape with the beach
that appeared between these 2 day. This island is suitable for relaxation, and there is a line of coconut trees along the coast as well. Contract agency in Chumphon Tel. 077-553123
     
     เกาะต่างๆ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามน้อย
เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามใหญ่
เกาะทะลุ เกาะทะลุ
เกาะจระเข้   เกาะจระเข้
เกาะมัตตรา เกาะมาตรา
เกาะหลักแรด เกาะหลักแรด
เกาะละวะ เกาะละวะ
เกาะลังกาจิว เกาะลังกาจิว


 
 


 
 
 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ถนนปากน้ำชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

โทร. 088-7583279 , 081-5366808 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) แฟ็กซ์ 077-553234

www.siamcat-chumphontours.com