ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

สถานทที่ ท่องเที่ยว น่าสนใจ จังหวัด ชุมพร

 

 

 

 

วัดพระธาตุสวี
  สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
เป็นโบราณสถานทางศาสนาที่ประชาชนในท้องถิ่นให้ความเคารพในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของ
ชุมชนอำเภอสวี องค์พระธาตุเป็นรูปทรงระฆังคว่ำ ลักษณะเดียวกับพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช แต่มีขนาดเล็กกว่า ปัจจุบันองค์พระธาตุได้มีการบูรณะใหม่โดยใช้กระเบื้องโมเสกปิดองค์พระเจดีย์ แต่ยังคงรูปทรงเดิมอยู่และมีการสร้างกำแพงแก้วรอบองค์พระธาตุใหม่ด้วย

สิ่งที่น่าสนใจ

วัดพระธาตุสวี มีตำนานเล่าว่าพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เสด็จยกทัพมาพักรี้พลอยู่ในเขตอำเภอสวี ได้พบเหตุการณ์ประหลาด คือ มีกาฝูงหนึ่งมาจับกลุ่มกระพือปีก อยู่ที่กองอิฐเจดีย์ ส่งเสียงร้องเซ็งแซ่ เป็นที่น่ารำคาญแก่นายทหารและแม่ทัพนายกองทั้งปวง พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชจึงให้ทหารขับไล่ฝูงกานั้น แต่กาก็ไม่ยอมบินหนีไปยังคงบินวนกลับมาที่กองอิฐเจดีย์นั้นอีกและวีปีก(กระพือปีก)ส่งเสียงร้องสนั่น พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชเห็นเป็นการผิดปกติ และทอดพระเนตรเห็นกาเผือกอยู่ในฝูงนั้นด้วยจึงให้ทหารรื้อ กองอิฐเจดีย์นั้น ก็พบฐานเจดีย์ใหญ่ เมื่อขุดลงไปภายในองค์พระเจดีย์นั้นได้พบผอบทองคำบรรจุพระบรม สารีริกธาตุอยู่ จึงรับสั่งให้แม่ทัพนายกองระดมกำลัง ทหารทำการบูรณะเจดีย์จนเสร็จเรียบร้อย แล้วนำเอา  ผอบพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ตามเดิม ทรงโปรดให้จัดงานสมโภชเจดีย์ ๗ วัน ๗ คืน แล้วพระราชทาน
เจดีย์นั้นว่า "พระบรมธาตุกาวีปีก" ต่อมาคำว่า "ปีก" ถูกตัดหายไป เรียกกันว่า "พระธาตุกาวี" ต่อมาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๓๗๕) เกิดเมืองสวีขึ้น พระธาตุแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า "พระธาตุสวี" ตั้งแต่นั้นมา

ข้อมูลเพิ่มเติม
ก่อนที่พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชจะเสด็จยกทัพกลับ ทรงห่วงใยพระบรมธาตกลัวจะไม่มีผู้ดูแลรักษา จึงเรียกบรรดาทหาร ซึ่งกำลังนอนหลับสนิทอยู่ แต่มีนายทหารคนหนึ่งชื่อ “เมือง” ขานรับ พระองค์ จึงมีรับ
สั่งถามว่าต้องการจะอยู่ดูแลรักษาพระบรมธาตุแห่งนี้ไหม นายเมืองขานรับอาสาจึงสั่งให้นายทหารตัด
ศีรษะนายเมืองเซ่นสรวงบูชาไว้ในศาลเพียงตา ศาลนี้จึงเรียกว่า “ศาลพระเสื้อเมือง” ให้เป็นผู้เฝ้ารักษาพระ
บรมธาตุ ในปัจจุบันศาลนี้ยังมีคนทั่วไปให้ความเคารพนับถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีน

                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร

 
 เนินทรายงาม ชุมพร
 
 วัดถ้ำเขาพลู
 
 ศาลเจ้าพ่อตาหินช้าง
 
 วนอุทยานปลาสวนมณทิพย์ (สระยักษ์)
 
 หาดทุ่งวัวแล่น
 
 โครงการพระราชดำริ หนองใหญ่
 
 พิพิธภัณฑสถาน จังหวัดชุมพร
 
 วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
 
 หาดทรายรีชุมพร
 
 อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะชุมพร
 
 วัดพระธาตุสวี
 
 วัดถ้ำขวัญเมือง
 
 สวนนายดำ
 
 น้ำตกเหวโหลม
 
 หน่วยอนุรักษ์และจัดการ ต้นน้ำพะโต๊ะ
 
 บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู
 
 วิถีชาวประมง และการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
 
 โฮมสเตย์บ้านท้องตมใหญ่
 
 โฮมสเตย์บ้านคลองเรือ
 
 โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 
 


สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

 

บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ถนนปากน้ำชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

โทร. 088-7583279 , 081-5366808 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) แฟ็กซ์ 077-553234

www.siamcat-chumphontours.com