ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

โฮมสเตย์บ้านคลองเรือ

 สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
โครงการท่องเที่ยว หมู่บ้านคลองเรือ มีจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2544โดยโครงการจะเน้นหนักไปที่ การสำรวจ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนและการสร้างกฎกติกาในการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเป็นธรรม โดยได้เริ่มดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวมาตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. 2546

สิ่งที่น่าสนใจ
       โฮมสเตย์บ้านคลองเรือ จ.ชุมพร เป็นพื้นที่ที่แวดล้อมด้วยผืนป่าประเภทป่าดิบชื้น ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพประกอบด้วยพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ โดยเฉพาะเฟิร์น กล้วยไม้ และสัตว์ป่ามีน้ำตกที่สวยงาม ได้แก่ น้ำตกเหวพลูหนัง และ น้ำตกเหวตาจันทร์

       หมู่บ้านคลองเรือ จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีการจัดการโดยชุมชน ซึ่งจะมีกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ เช่นเดินป่าศึกษาธรรมชาติเพื่อไปพบกับ ดอกบัวผุด ซึ่งเป็นดอกไม้ป่าขนาด
ใหญ่ที่มีอยู่ในไม่กี่แห่งในประเทศไทย ชมสวนผลไม้ ชมไร่กาแฟ ล่องแพไม้ไผ่ และการดูนก ฯลฯ

       นอกเหนือไปจากความน่าสนใจทางธรรมชาติแล้ว วิถีชีวิตของชุมชนก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กัน ด้วยอุปสรรคในเรื่องทำเลที่ตั้งสาธารณูปโภคต่างๆยังเข้าไม่ถึง ชาวบ้านในชุมชนจึงต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้า
จากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้น้ำประปาภูเขาที่ต่อมาจากน้ำตกเหวตาจันทร์ นอกจากนี้ยังมีวิถีชีวิตชุมชน
ในแง่มุมต่างๆ อาทิเช่น การกรีดและรีดยางพาราเพื่อทำเป็นยางแผ่น การร่อนแร่ดีบุกในธารน้ำ และการจักสาน และที่พิเศษสุดไปกว่านั้นในช่วงฤดูฝนนักท่องเที่ยวจะได้ลิ้มรสผลไม้สดๆนานาชนิดจากสวนผลไม้บ้านคลองเรือ ในฤดูหนาวซึ่งเป็นฤดูกาแฟนักท่องเที่ยวจะได้เห็นและร่วมกรรมวิธีการผลิตกาแฟตั้งแต่วิธีการเก็บ ตาก สี คั่ว
และชงกาแฟสด


ข้อมูลเพิ่มเติม
       ที่พักของบ้านคลองเรือเป็นรูปแบบของโฮมสเตย์ นักท่องเที่ยวจะได้พักอาศัยกับชาวบ้าน อาบน้ำใสๆ
ในลำธารที่ไหลมาจากต้นน้ำบนยอดเขาสูง ลิ้มรสอาหารเมนูพื้นบ้าน สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย
และ แนบแน่นไปกับกับธรรมชาติ นอกจากนี้ในฤดูกาลและสภาพอากาศที่เหมาะสมนักท่องเที่ยวสามารถพัก
ค้างแรมได้ที่น้ำตกทั้งสองแห่งในละแวกหมู่บ้าน

 

 

 

 
 


 
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ถนนปากน้ำชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

โทร. 088-7583279 , 081-5366808 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) แฟ็กซ์ 077-553234

www.siamcat-chumphontours.com