ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
26

 พิพิธภัณฑสถานจังหวัดชุมพร
   สถานที่ตั้ง : บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดชุมพร จัดนิทรรศการแสดงเรื่องราว ของจังหวัดชุมพร สร้างขึ้นโดย
มีจุดมุ่งหวัง ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดที่มีความทันสมัย ทั้งอุปกรณ์สารสนเทศ เพื่อให้นักท่องเที่ยว ผู้ชมได้รับ
ความรู้ และความเพลิดเพลิน ทำให้ไม่น่าเบื่อ

ชุมพรวันนี้ 
เป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลจังหวัดชุมพรในปัจจุบัน

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในชุมพร 
แสดงถึงการการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชน หลักฐานที่พบตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์เป็นต้นมา ได้แก่ เครื่องมือหิน เครื่องมือ
โลหะ ภาชนะดินเผา ตลอดจนเครื่องประดับที่ทำจากวัสดุต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการเขียนภาพเขียนสีบริเวณเพิงผาอีกด้วย
วัฒนธรรมเหล่านี้ เป็นผลจากการคิดค้นของกลุ่มชนในสังคมแบบดั้งเดิม ที่ดำรงชีพด้วยการเก็บของป่า ล่าสัตว์หลังจากนั้น
ในช่วงปลายได้พัฒนาความรู้มากขึ้น มีการนำโลหะมาใช้ผลิตเป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนเริ่มมีการตั้งถิ่นฐานเป็นหลัก
แหล่ง อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างในสังคมและกลุ่มชน นำไปสู่การเป็นกลุ่มชนในช่วงต้นประวัติศาสตร์

พัฒนาการแรกเริ่มประวัติศาสตร์ 
กล่าวถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชนในชุมพร ช่วงปลายสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนก่อให้เกิดการพัฒนาใน

ชุมชนโบราณ เช่น แหล่งโบราณคดีถ้ำฉานเลน อำเภอทุ่งตะโก แหล่งโบราณคดีชุมชนเมืองท่าเขาสามแก้ว อำเภอเมือง หลักฐานทางโบราณคดีเป็นจำนวนมากได้แสดงถึงความสัมพันธ์กับดินแดนโพ้นทะเลระหว่างซีกโลกตะวันตกและตะวันออก
อาทิ ลูกปัดประเภทต่างๆ ทั้งหิน ทองคำและแก้ว ซึ่งบางชิ้นมีจารึกอักษรปัลลวะ คำว่า “อขิทโร” ซึ่งแปลว่า ความแข็งแรง
ไม่อ่อนแอ

ชุมพรในสมัยประวัติศาสตร์ 
เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ หลักฐานที่กล่าวถึงชื่อเมืองชุมพร มีเพียงตำนานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราชเท่านั้น
โดยระบุว่า ชุมพรเป็นเมืองบริวารในกลุ่มเมือง 12 นักษัตรของนครศรีธรรมราช และใช้ตราแพะเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

ชุมพรกับการเป็นเส้นทางผ่านของพายุไต้ฝุ่น 
พายุไต้ฝุ่น "เกย์" สร้างประวัติศาสตร์ไต้ฝุ่นลูกแรกที่รุนแรงที่สุดในรอบ 35 ปี พัดผ่านทะเลอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้ตอนบน
เข้าถล่ม อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย อ.บางสะพานใหญ่ นานหนึ่งชั่วโมง ก่อนเคลื่อนตัวลงมาที่ อ.ท่าแซะ
และ อ.ประทิว จ.ชุมพร ลมพายุ ลมฝน และเศษฝุ่น กระหน่ำใส่พื้นที่ฝั่งตะวันออกของ 2 จังหวัดอย่างรุนแรงนาน 4 ชั่วโมง
ง ส่วนความเร็วลมบวกกับความแรงของพายุทำให้เกิดคลื่นสูงในทะเลประมาณ 5-10 เมตร เมื่อซัดเข้าฝั่งสูงประมาณ 1-5
เมตร ทะลักเข้าท่วมตัวเมืองบางส่วน ที่ อ.บางสะพานน้อย และ อ.บางสะพานใหญ่ ทำให้ปะการังเกิดความเสียหาย นับเป็น
ความสูญเสีบครั้งร้ายแรงที่สุดอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทย

ชุมพรกับสงครามโลกครั้งที่ 2 และวีรกรรมของยุวชนทหาร 
กล่าวถึงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่ปากน้ำชุมพร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ซึ่งในครั้งนั้น
ทหาร ตำรวจ และยุวชนทหาร ได้แสดงวีรกรรมด้วยการต่อสู้กับกองกำลังทหารญี่ปุ่น เพื่อป้องกันเอกราชและปกป้องอธิป
ไตยของชาติต่อมาชาวชุมพรจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ยุวชนทหารขึ้นที่สะพานท่านางสังข์ ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร เพื่อเชิดชูและสดุดีต่อวีรกรรมในครั้งนั้น

ธรรมชาติวิทยาและมรดกดีเด่นของจังหวัดชุมพร 
เป็นการกล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดชุมพรในปัจจุบัน เช่น ที่ตั้ง สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยา รวม
ทั้งวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลป
วัฒนธรรมประจำท้องถิ่นเมืองชุมพรที่มีความหลากหลาย ประกอบด้วย เพลงพื้นบ้าน อาทิ เพลงนา เพลงบอก เพลงกล่อมเด็ก
นาฏศิลป์ ศิลปะ การแสดงพื้นเมืองดีเด่นของชุมพรและภาคใต้ คือ การเล่นหนังตะลุง หรือหนังลุงในภาษาถิ่นใต้ ประเพณ
ีท้องถิ่นในเทศกาลต่าง ๆ เช่น ประเพณีตรุษจีนสงกรานต์ ประเพณีแห่พระแข่งเรือ ฯลฯ

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
เป็นการกล่าวถึงประวัติโดยย่อของพระองค์ท่าน เช่น ประวัติราชสกุล ผู้ทรงคุณูปการแก่เมืองชุมพรและกองทัพเรือไทย
ประวัติการก่อตั้งกิจการกองทัพเรือ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนากองทัพ ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวง
ทหารเรือทรงเป็นที่เคารพของชาวชุมพรเป็นที่รู้จักเรียกขานพระองค์ว่า “เสด็จเตี่ย” ทรงเป็นผู้เชียวชาญในทางการ
แพทย์จนได้รับการขนานนามว่า “หมอพร” จนกระทั่งเมื่อประชวรพระโรคภายในจึงเสด็จไปประทับที่ชายทะเลหาด
ทรายรีทางใต้ของปากน้ำเมืองชุมพร และเป็นที่ประทับในช่วงปลายแห่งพระชนม์ชีพ

ห้องจัดแสดง เปิดทุกวันพุธ ถึง อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
  หยุดวันจันทร์และอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมทั้งวันหยุดชดเชย
ธรรมเนียมค่าเข้าชม คนไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท
ห้องสมุด เปิดให้ผู้สนใจเข้าค้นคว้าได้ตลอดเวลาทำการ

ร้านขายหนังสือและของที่ระลึกมีหนังสือและของที่ระลึกให้เลือกซื้อได้เป็นจำนวนมาก

ติดต่อรายละเอียดที่ี่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร โทรศัพท์ (077) 504-105 ,504-246 โทรสาร (077) 504-246

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร

 
 เนินทรายงาม ชุมพร
 
 วัดถ้ำเขาพลู
 
 ศาลเจ้าพ่อตาหินช้าง
 
 วนอุทยานปลาสวนมณทิพย์ (สระยักษ์)
 
 หาดทุ่งวัวแล่น
 
 โครงการพระราชดำริ หนองใหญ่
 
 พิพิธภัณฑสถาน จังหวัดชุมพร
 
 วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
 
 หาดทรายรีชุมพร
 
 อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะชุมพร
 
 วัดพระธาตุสวี
 
 วัดถ้ำขวัญเมือง
 
 สวนนายดำ
 
 น้ำตกเหวโหลม
 
 หน่วยอนุรักษ์และจัดการ ต้นน้ำพะโต๊ะ
 
 บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู
 
 วิถีชาวประมง และการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
 
 โฮมสเตย์บ้านท้องตมใหญ่
 
 โฮมสเตย์บ้านคลองเรือ
 
 โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ถนนปากน้ำชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

โทร. 088-7583279 , 081-5366808 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) แฟ็กซ์ 077-553234

www.siamcat-chumphontours.com