ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
26

 โครงการพระราชดำริ หนองใหญ่
 สถานที่ตั้ง : ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จ.ชุมพร (แก้มลิง หนองใหญ่) เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการทำแก้มลิงธรรมชาติบริเวณหนองใหญ่ เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอต่อการบรรเทาปัญหาอุทกภัย และเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 


สิ่งที่น่าสนใจ
“โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ” เป็นศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งใช้ชื่อว่า “ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา” ในพื้นที่ของโครงการ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนที่เป็นเกาะชมนกชมไม้ ส่วนที่เป็นพื้นที่ประกอบอาชีพจริง และส่วนสุดท้ายก็คือ เกาะหมายเลข 9 โดยส่วนที่เป็นเกาะชมนกชมไม้ จะปลูกต้นไม้ที่มีผลเป็น อาหารของนก เพื่อในอนาคตจะกลายเป็นสถานที่ดูนก ส่วนที่เป็นพื้นที่ประกอบอาชีพจริง จะมีการปรับพื้นที่เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน โดยใช้ปุ๋ยจากพืชสดและปุ๋ยคอกจากหมูลาน และจุดแสดงองค์ความรู้การทำการเกษตร ของชาว จ.ชุมพร


ส่วนเกาะหมายเลข 9 จะเป็นแผ่นพับมีชีวิต ของ 8 อำเภอในชุมพร เช่น อ.พะโต๊ะ จะมีอาคารจำลองของหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ มีโฮมสเตย์บ้านคลองเรือ ที่จำลองมาและสามารถพักได้จริง อ.ทุ่งตะโก จำลองสวนคอนโด 9 ชั้นของลุงนิล บ้านดิน และเส้นทางสายเครื่องแกง หรือที่ อ.ปะทิว เสนอเรื่องนาข้าว เป็นแปลงนาสาธิตที่ใช้ได้จริง โดยใช้ข้าวพันธุ์เหลืองปะทิว ซึ่งเป็นพันธุ์ดั้งเดิมของ จ.ชุมพร มีการใช้อุปกรณ์ทำนาโบราณ มีเครื่องสีข้าวโบราณและสมัยใหม่ไว้ให้ผู้ที่มาท่องเที่ยว ได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่างๆ ของ จ.ชุมพร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


ข้อมูลเพิ่มเติม 
“โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ” ในส่วนของ ศาสตร์พระราชา เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ทุกวัน เพื่อเรียนรู้ศาสตร์และภูมิปัญญาต่างๆ ที่ผู้คนได้น้อมนำเอาพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้จนเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ตนเองและผู้อื่น และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร

 
 เนินทรายงาม ชุมพร
 
 วัดถ้ำเขาพลู
 
 ศาลเจ้าพ่อตาหินช้าง
 
 วนอุทยานปลาสวนมณทิพย์ (สระยักษ์)
 
 หาดทุ่งวัวแล่น
 
 โครงการพระราชดำริ หนองใหญ่
 
 พิพิธภัณฑสถาน จังหวัดชุมพร
 
 วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
 
 หาดทรายรีชุมพร
 
 อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะชุมพร
 
 วัดพระธาตุสวี
 
 วัดถ้ำขวัญเมือง
 
 สวนนายดำ
 
 น้ำตกเหวโหลม
 
 หน่วยอนุรักษ์และจัดการ ต้นน้ำพะโต๊ะ
 
 บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู
 
 วิถีชาวประมง และการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
 
 โฮมสเตย์บ้านท้องตมใหญ่
 
 โฮมสเตย์บ้านคลองเรือ
 
 โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ถนนปากน้ำชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

โทร. 088-7583279 , 081-5366808 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) แฟ็กซ์ 077-553234

www.siamcat-chumphontours.com