ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
26

วัดถ้ำขวัญเมือง
  สถานที่ตั้ง : ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นสังกัด คณะธรรมยุต
วัดถ้ำขวัญเมือง เดิมชื่อ “วัดถ้าขวัญเมือง” เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ และมีความสำคัญ เพราะนอกจากเป็น
สถานที่จัดพิธีกรรมทางศาสนาพุทธแล้ว ยังเป็นวัดที่เคร่งครัดในวินัยสงฆ์ วัดถ้ำขวัญเมืองยังถูกจัดให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอสวี ลักษณะพื้นที่ของวัดมีถ้ำหลายถ้ำ โดยเฉพาะ ถ้ำขวัญเมือง (ถ้ำปู่ขาว) อยู่ข้างถ้ำขวัญเมือง ภายในถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวบ้านเคารพนับถือมาก

วัดถ้ำขวัญเมืองมีจุดเด่นเรื่องของความสงบร่มเย็นเพราะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติโดยอยู่บนเขา
มีต้นไม้มากมาย และมีนกนานาชนิด ค่าง ลิง และยังเคยพบร่องรอยของเสืออีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีบ่อน้ำ
มนต์ ที่เป็นบ่อน้ำโบราณอายุประมาณ 100 กว่าปีมาแล้ว โดยมีมาก่อนวัดถ้ำขวัญเมือง เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
ได้บูรณปฏิสังขรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและใช้อยู่ในวัดเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่1 โดยสำนัก
งานพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้รับรอง

พระเจดีย์ขวัญเมืองเป็นพระเจดีย์ที่ถูกสร้างขึ้นบนยอดเขา พระเจดีย์นี้สูง 19 เมตร มียอดฉัตร5ชั้น ทำด้วย
ทองคำแท้ประดับอัญมณี มูลค่า 30 ล้านบาทโดยประมาณมีบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นถึงฐานพระเจดีย์รวม
200 ขั้น ริมบันไดคอนกรีตมีสระน้ำอยู่ 2 สระ ก่อขึ้นด้วยหินก้อนโตฉาบปูนภายในใต้สระลงไปมีศาลา

สิ่งที่น่าสนใจ 
วัดถ้ำขวัญเมืองเป็นวัดที่มีความสงบ จึงได้เปิดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน แก่ผู้ที่สนใจ มีผู้คนมานั่ง
วิปัสสนากรรมฐานที่วัดถ้ำขวัญเมืองเป็นจำนวนมากและทุกคนที่เคยมานั่งวิปัสสนากรรมฐานที่วัดถ้ำขวัญ
เมืองจะพูดเหมือนกันว่าได้ผลดีมากเกี่ยวกับสมาธิ เมื่อกลับไปทำงานต่างๆก็มีความสำเร็จในชีวิตมากขึ้น

นอกจากนี้ยังถือได้ว่าเป็นการพักผ่อนและท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งด้วย เพราะธรรมชาติรอบๆ 
วัดถ้ำขวัญเมืองเต็มไปด้วยป่าไม้และสัตว์ป่าสงวน เช่น ค่าง ลิง นกนานาชนิด และยังเคยพบร่องรอยของ
เสือด้วย เมื่อเดินขึ้นไปบนยอดเขาที่เป็นพระเจดีย์ขวัญเมืองจะเห็นลานกว้างรอบพระเจดีย์ ซึ่งสามารถชม
วิวทิวทัศน์ของอำเภอสวีได้อย่างสวยงาม พร้อมกับการสูดบรรยากาศบริสุทธิ์ เติมเต็มพลังในการทำงาน
กับวันหยุดพักผ่อนอีกด้วย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร

 
 เนินทรายงาม ชุมพร
 
 วัดถ้ำเขาพลู
 
 ศาลเจ้าพ่อตาหินช้าง
 
 วนอุทยานปลาสวนมณทิพย์ (สระยักษ์)
 
 หาดทุ่งวัวแล่น
 
 โครงการพระราชดำริ หนองใหญ่
 
 พิพิธภัณฑสถาน จังหวัดชุมพร
 
 วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
 
 หาดทรายรีชุมพร
 
 อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะชุมพร
 
 วัดพระธาตุสวี
 
 วัดถ้ำขวัญเมือง
 
 สวนนายดำ
 
 น้ำตกเหวโหลม
 
 หน่วยอนุรักษ์และจัดการ ต้นน้ำพะโต๊ะ
 
 บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู
 
 วิถีชาวประมง และการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
 
 โฮมสเตย์บ้านท้องตมใหญ่
 
 โฮมสเตย์บ้านคลองเรือ
 
 โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
 


สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ถนนปากน้ำชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

โทร. 088-7583279 , 081-5366808 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) แฟ็กซ์ 077-553234

www.siamcat-chumphontours.com