ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

แพ็คเกจสุดคุ้ม 3 วัน 3 คืน เส้นทาง กรุงเทพฯ - ชุมพร

โนโวเทล2คืน+อาหาร8มื้อ+ทัวร์ดำน้ำชุมพร8เกาะ+ทัวร์ตกหมึก+ขึ้นเขามัทรี + ชิมรังนก + ชมมโนราห์
ทัวร์ในประเทศ เที่ยวทะเลภาคใต้ ดำน้ำ อ่าวไทย อันดามัน ตกหมึก ราคาประหยัด
วันแรก (กรุงเทพฯ - ชุมพร ประตูสู่ภาคใต้)
21.00 น.
21.30 น.
พร้อมกันที่ ลานจอดรถพระบรมรูปทรงม้า ( สวนอัมพร ) ต้อนรับทุกท่านโดย บจ.สยามคาตามารัน
ออกเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศ 2 ชั้น อำนวยความสะดวกในการเดินทางและสัมภาระโดยทีมงานสยามคาตามารัน
วันที่สอง (หาดภราดรภาพ – ดำน้ำหมู่เกาะชุมพรทริปวันคู่ – รับประทานอาหารพร้อมชมการแสดงมโนราห์)            
05.30 น. เดินทางถึง หาดภราดรภาพ จ.ชุมพร รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ณ ห้องอาหารโรงแรมโนโวเทลชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์
กอล์ฟ เตรียมพร้อมสำหรับเดินทางสู่ทริปดำน้ำหมู่เกาะชุมพร โซนวันคู่ 4 เกาะ
08.30 น.
เดินทางสู่ท่าเรือ บจ.สยามคาตามารัน รับอุปกรณ์หน้ากากดำน้ำ ผ้าเช็ดตัว พร้อมฟังคำแนะนำจากไกด์ ออก
เดินทางโดยเรือสยามคาตามารัน สู่ทริปดำน้ำ ชมปะการัง ของโลกใต้ทะเลชุมพรที่สมบูรณ์ที่สุดในท้องทะเล
อ่าวไทย พาท่านดำน้ำ 4 เกาะเต็มวัน
  T002 : เกาะมาตรา เกาะหลักแรด เกาะละวะ เกาะลังกาจิว
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบ บุฟเฟ่ต์บนเรือ (มื้อที่ 2) พร้อมน้ำดื่มและผลไม้
16.00 น. เดินทางกลับสู่ฝั่ง และ Check in เข้าที่พักเพื่อทำธุระส่วนตัว พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็นแบบเซ็ตเมนู(อาหารทะเล) (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหาร พร้อมชมการแสดง "มโนราห์"
 
งานเปิดโลกทะเล ชุมพร มโนราห์ ศิลปะการร้องและการรำชั้นสูงที่ขึ้นชื่อของภาคใต้ โดดเด่นด้วยการร่ายรำที่เข้มแข็ง อ่อนช้อย การแต่งกายที่ประดับตกแต่งด้วยลูกปัดสีสดใส บรรเลงด้วยดนตรีที่มีมนต์ขลัง และสำเนียง เสียงขับร้องแบบคนปักษ์ใต้ ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
21.30 น. เดินทางกลับที่พัก พักผ่อน ราตรีสวัสดิ์ ZzzZZZ
   
   

วันที่สาม (ดำน้ำหมู่เกาะชุมพรทริปวันคี่ – ล่องเรือทานซีฟู้ด พร้อมกิจกรรมตกหมึก)       

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมโนโวเทล บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ (มื้อที่ 4) เตรียมตัวออกเดินทางสู่ทริปดำหมู่เกาะชุมพร
โซนวันคี่ 4 เกาะ
08.30 น.
เดินทางสู่ท่าเรือ บจ.สยามคาตามารัน รับอุปกรณ์หน้ากากดำน้ำ ผ้าเช็ดตัว พร้อมฟังคำแนะนำจากไกด์ ออก
เดินทางโดยเรือสยามคาตามารัน สู่ทริปดำน้ำ ชมปะการัง ของโลกใต้ทะเลชุมพรที่สมบูรณ์ที่สุดในท้องทะเล
อ่าวไทย พาท่านดำน้ำ 4 เกาะเต็มวัน
  T001 : เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามใหญ่ เกาะกะโหลก เกาะทะลุ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบ บุฟเฟ่ต์บนเรือ (มื้อที่ 5) พร้อมน้ำดื่มและผลไม้
16.30 น. เดินทางกลับสู่ฝั่ง เข้าที่พักทำธุระส่วนตัว พักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมตัวออกเดินทางสู่ทริปตกหมึกชุมพร
18.00 น.
ล่องเรือ ทานอาหารซีฟู้ด (มื้อที่ 6) บาร์บีคิว ของหวาน ผลไม้ เครื่องดื่มตลอดทริป พร้อมกิจกรรมตกหมึก สัมผัสประสบการณ์ออกทะเลกลางคืน โดยมีพนักงานสาธิตวิธีการ ตกหมึกโดยใช้อุปกรณ์ตกหมึก (โยทะกา)
22.30 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือ ถึงที่พักทำธุระส่วนตัว พักผ่อนราตรีสวัสดิ์
วันเดินทางกลับ (เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ)  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมโนโวเทล บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ (มื้อที่ 7) เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
 
หาดทรายรี ออกเดินทางไป "กราบสักการะศาลกรมหลวงชุมพรฯ" สามารถเดินเที่ยวชมภายในเรือรบหลวงชุมพร และเก็บ ภาพที่ระลึก เลือกซื้อของฝากประจำจังหวัดชุมพร อาทิ กะปิ อาหารทะเลตากแห้ง กล้วยเล็บมือนาง เป็นต้น
 
เดินทางสู่ จุดชมวิวเขามัทรี สถานที่แห่ง “ความรักยั่งยืน” ชมความสวยงามบนยอดเขาอธิฐานขอพรเจ้าแม่ กวนอิมประทับนั่ง พร้อมชมวิว 360 องศา มองเห็นชุมชนชาวประมงปากน้ำและเรือประมงหาปลานับพันลำ
 
รังนก ทานรังนก ซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพร เป็นรังนกที่ได้รับความนิยมจากผู้รักสุขภาพทั้งชาวไทย และชาว ต่างชาติ มีคุณค่าทางโภชนาการ ท่านสามารถทาน "รังนกทรงเครื่อง" พร้อมสัมผัสบรรยากาศบนยอดเขามัทรี
09.00 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบเซ็ตเมนู (มื้อที่ 8) ณ ร้านอาหาร ระหว่างทาง
14.30 น. ถึง จ.เพชรบุรี แวะซื้อของฝากริมทางอันมีชื่อเสียงและสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อ
16.00 น. เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ พร้อมความสนุกสนานและประทับใจ

 
ลักษณะการเข้าพัก ราคา/ท่าน
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน พัก 1 ห้อง 6,700.-
ผู้ใหญ่ เสริมเตียง 6,500.-
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 1 ห้อง 8,300.-
เด็ก 80-130 ซม. เสริมเตียง 5,400.-
เด็ก 80-130 ซม. ไม่เสริมเตียง 3,800.-
*หมายเหตุ    1. เด็ก หมายถึง ส่วนสูง 80 - 130 เซนติเมตร
 

หมายเหตุ :
โปรแกรมอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคลื่นลมทะเล โดยคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของลูกค้าเป็น
สำคัญ
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารตามจำนวนที่่บริษัทฯกำหนด ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยน
แปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง
กรณีมีจำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 30 ท่าน ของสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงยานพาหนะ จากรถโค้ชปรับอากาศเป็นรถตู้ V.I.P แทน
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
   
 อัตราค่าบริการ :
ที่พักห้องละ 2 ท่าน 2 คืน (โรงแรมโนโวเทลชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ ห้อง Superior garden view)
ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง (รถบัสปรับอากาศ หรือ รถตู้ V.I.P)
อาหาร 8 มื้อ
รังนกทรงเครื่องท่านละ 1 ชุด
เรือทัวร์ดำน้ำ บจ.สยามคาตามารัน 2 ทริป
เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ, ผ้าเช็ดตัว, อุปกรณ์ตกหมึก
เครื่องดื่ม และของว่างบนเรือ
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว เลขที่ 0010/PT51-18-060294
  - กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง ท่านละ 1,000,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ท่านละ 500,000 บาท
 อัตราค่าบริการไม่รวม :
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
ไม่รวมภาษีใดๆ ทั้งสิ้น
ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

 

 
 


 
 
 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ถนนปากน้ำชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

โทร. 088-7583279 , 081-5366808 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) แฟ็กซ์ 077-553234

www.siamcat-chumphontours.com